IT-oplossingen voor het MKB
zonder het hoge prijskaartje!

Support?

Privacyverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Rodeveer Small Business Solutions, Watermunt 22, 4823 MG, Breda, 69135584.

Versie: 20-05-2018 V2.1

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website www.rodeveer.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Rodeveer Small Business Solutions in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Rodeveer Small Business Solutions gebruikt uw persoonsgegevens voor:
- het verlenen van toegang tot onze website;
- het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
- de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
- relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
- het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
- product- en dienstontwikkeling;
- het bepalen van strategie en beleid;
- zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Rodeveer Small Business Solutions, haar relaties en haar medewerkers;

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
- NAW-gegevens;
- bedrijfsgegevens;
- functie;
- btw-nummer;
- geslacht;
- e-mailadres;
- (mobiel) telefoonnummer;
- geboortedatum;
- IP-adres;
- technische browserinformatie;
- cookie ID;
- klik- en surfgedrag;

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Verder kunnen deze gegevens eventueel langer bewaard worden ten behoeve van statistische doeleinden.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

Rodeveer Small Business Solutions maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

Cookies

Cookies zijn bedoeld om op te eten, wij gebruiken geen cookies op onze website :)

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier, ons een e-mail te sturen via info@rodeveer.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 076 - 700 25 55 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

U heeft de volgende rechten:
- uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
- inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
- het laten corrigeren van fouten;
- het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
- intrekken van toestemming;
- bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
- overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Rodeveer Small Business Solutions
Watermunt 22
4823 MG Breda
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 69135584

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Benieuwd wat het team van Rodeveer Small Business Solutions voor u kan betekenen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen!

Ongeacht de grootte van uw onderneming, van thuiswerker en flexwerker tot kantoorwerker, iedere ondernemer is bij ons welkom! Neem vrijblijvend contact met ons op via het onderstaande formulier, per mail of telefoon. Wij staan u graag te woord!

Rodeveer Small Business Solutions
We can go the distance!

Stuur ons een email
Versturen...
Hartelijk dank! Uw bericht is verstuurd, wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Locatie

Watermunt 22
4823MG Breda
Noord-Brabant, Nederland

KvK nr.: 69135584
BTW nr.: NL029468267B01

IBAN: NL22 KNAB 0256 4003 85
BIC: KNABNL2H

Email ons op

info@rodeveer.nl

Bel ons op

Telefoon: (+31) 76 700 25 55
Bereikbaar van 9:00 - 17:30
SLA? Ook in de avonduren!